برند دانشجودرخانه بمانید و نکات بهداشتی را رعایت کنید.

درباره ما

روپوش پزشکی دانشجو

0
سال
سابقه
کار

روپوش پزشکی با کیفیت بالا

روپوش پزشکی دانشجودرسال ۱۳۳۳ توسط شعبانعلی پیامی روبروی سر در معروف دانشگاه تهران تاسیس شد و هم اکنون چند دهه هست که به مصرف کنندگان البسه بیمارستانی خدمات میدهد، طی این سالها همواره کیفیت دوخت و پارچه از اولویت های این برند بوده و هیچگاه به خاطر تنوع از پارچه بی کیفیت استفاده نشده است.اما حال روپوش پزشکی دانشجو در اقدامی تازه سعی دارد به غیر از فروش حضوری با استفاده از فضای مجازی با مشتریان خود ارتباط بهتری برقرار کند و موجب تسهیل در خرید شود. همواره از حمایت چندین ساله شما سپاسگزار هستیم.

هدف ما ارائه و گسترش محصولات نوآورانه به مشتریان

با دوشعبه فعال در استان تهران و زنجان

دیدگاه ما

 • خدمات خوب
 • برای انجمن
 • توسعه بلند مدت
 • از سیاره خود محافظت کنیم
 • به مردم کمک کنیم

تعهد ما

 • روابط پایدار
 • متحد باشیم
 • بهترین راه حل را ارائه دهیم
 • روابط سودآور
 • با نیازهای مردم سازگار شویم

ماموریت ما

 • تغییر عادت ها
 • کیفیت بالا
 • بزرگ فکر کنید بزرگتر عمل کنید
 • ثبات و صلاحیت
 • زندگی سالم تر و بهتر
مشتریان راضی
0
پروژه های تمام شده
0
کارشناسان
0
نوشته ها
0

آنچه مشتریان درباره برند روپوش دانشجو می گویند

مردم عاشق محصولات با کیفیت هستند و 70٪ مشتریان ما مشتری های برگشتی هستند. ما معتقدیم که تنها راه برای ایجاد یک تجارت طولانی مدت کمک به مردم است.